Από έρευνα που διενήργησε η Γεωπονική Πύλη – Agriculture Portal τον Απρίλιο του 2012 με Θέμα Λαχανόκηποι & Κοινωνία, άτομα ηλικίας 18-60 απάντησαν στο ερώτημα «Πόσα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε για να φτιάξετε έναν λαχανόκηπο;»

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά τα ποσοστα ανάλογα τις ηλικίες και τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν:

18 – 25

κάτω από 20€

17.10%

 

20€ – 50€

58.60%

 

51€ – 100€

15.70%

 

πάνω από 100€

8.60%

 

26 – 40

κάτω από 20€

13.90%

 

20€ – 50€

42.40%

 

51€ – 100€

27.20%

 

πάνω από 100€

16.50%

 

41 – 60

κάτω από 20€

16.60%

 

20€ – 50€

37.20%

 

51€ – 100€

32.10%

 

πάνω από 100€

14.10%

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι κατά πλειοψηφία οι ηλικίες 18 – 60 μπορούν να διαθέσουν κατά μέσο όρο 20 με 50 ευρώ από το εισόδημά τους για τη δημιουργία ενός οικιακού λαχανόκηπου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε λαχανικά για τη σαλάτα.

Σημείωση: τα παραπάνω αποτελέσματα πάρθηκαν από ερωτηματολόγια της Γεωπονικής Πύλης, που συμπληρώθηκαν κατά την περίοδο του Απριλίου, για έναν μήνα ακριβώς σε σύνολο 300 περίπου αναγνωστών του www.agrigate.gr

Ανάλυση: Κωνσταντίνος Ζουμάς | Γεωπόνος ΑΠΘ, Αρχισυντάκτης agrigate.gr