­

Τεχνική Καλλιέργειας για το Ινώδες Σόργο (Sorghum Bicolor) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Αγρότης- Γεωπόνος  Π.Ε. MSc Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & MSc Νέα επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη Email: dvanagnosto@yahoo.gr 1.     Έδαφος To σόργο έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε πλήθος εδαφών από αμμώδη (προτιμότερά) ως μαύρα αργιλώδη με την απαραίτητη επιλογή της ποικιλίας (Kimber, 2000). Ωστόσο, απαραίτητο είναι η καλή στράγγιση [...]

Τεχνική καλλιέργειας Βρώμης (Avena Sativa) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

Τεχνική καλλιέργειας Βρώμης (AvenaSativa) Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας Email: dvanagnosto@yahoo.gr 1.Έδαφος Η βρώμη ως κύριο παράγοντα προσαρμογής στο έδαφος έχει την ικανότητα στράγγισης έτσι καταλήγουμε σε εδάφη αργιλοπηλώδη και πηλώδη (Αυγουλάς και άλλοι, 2001). […]

Τεχνική Καλλιέργειας για το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι (PisumSativum) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Τεχνική Καλλιέργειας για το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι (Pisum Sativum)   Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Αγρότης-Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας                      email: dvanagnosto@yahoo.gr   1.ΕΔΑΦΟΣ Το μπιζέλι μπορεί να προσαρμοστεί σε ποικιλία εδαφών, ωστόσο προτιμά τα γόνιμα αργιλοπηλώδη με πολύ καλή στράγγιση με pH 5,6 -7,5 (Αυγουλάς et al, 2001 and Pavek, 2012). Ωστόσο καλό θα ήταν οι τιμές του pH να περιορίζονται κάτω του 7, ο λόγος είναι ότι σε συνθήκες οξύτητας άνω του 7 το Mn είναι σε έλλειψη στο έδαφος (Μήτσιος, 2004). […]

Τεχνική καλλιέργειας Βίκου (Vicia sativa) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

Βίκος (Vicia sativa) Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr 1.ΕΔΑΦΟΣ Ο βίκος είναι φυτό  που προτιμά εδάφη που στραγγίζουν καλά, μέσης γονιμότητας με pH 6.0-7.0 (Παπακώστα-Τασοπουλου, 2005). Το φυτό δεν αντιδρά θετικά σε υψηλής γονιμότητας εδάφη αν προορισμός μας είναι η παραγωγή καρπού ενώ το αντίθετο συμβαίνει αν επιζητάμε απόδοση σε βιομάζα (Αυγουλάς και άλλοι, 2001). […]

Σύστημα συγκαλλιέργειας καλαμποκιού με φασόλι | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Σύστημα συγκαλλιέργειας καλαμποκιού με φασόλι Δημήτρης Β. Αναγνωστόπουλος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr Εισαγωγή Ένας αποτελεσματικός τρόπος εκμετάλλευσης του αγρού είναι η συγκαλλιέργεια για την επίτευξη υψηλότερων εισοδημάτων αλλά και για την εξασφάλιση μικρότερου ρίσκου από ενδεχόμενο ζημίας μιας καλλιέργειας.  Ένα δοκιμασμένο σύστημα είναι του φασολιού με το καλαμπόκι, από την μία το καλαμπόκι χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος υποστήριξης ενώ το φασόλι ως ένας φορέας αζωτούχας λίπανσης για το καλαμπόκι. Η σκίαση που προσφέρουν και τα δύο είναι αποτελεσματική απέναντι στα ζιζάνια ενώ και τα δύο αποτελούν ένα ανθεκτικότερο σύστημα απέναντι σε εχθρούς και ασθένειες. […]

Τεχνική καλλιέργειας Σόγιας (Glycine max) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

    Σόγια (Glycine max)   Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr Έδαφος Η σόγια δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εδάφη αλλά καλό είναι αποφεύγονται τα αμμώδη, αργιλώδη και εκείνα που δεν παρέχουν καλή στράγγιση. Ωστόσο τις υψηλότερες αποδόσεις τις αναμένουμε σε πηλώδη κυρίως εδάφη (Παπακώστα, 2005 και Αυγουλάς και άλλοι, 2001). Ακόμα, σε οργανικά εδάφη αναφέρετε ότι το φυτό έχει την δυνατότητα να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό (Κατράνης, 1989). […]

Τεχνική καλλιέργειας Κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

 Κενάφ (Hibiscus cannabinus L.)  Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr   Έδαφος Το κενάφ έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε ποικίλα εδάφη αλλά προτιμά τα βαριά εδάφη που στραγγίζουν ικανοποιητικά  (LeMahieu et al., 1991 and University of Kentucky, 2009). Οι Stricker et al. (1998) αναφέρουν ότι μπορεί να προσαρμοστεί από αργιλώδη ως αμμώδη εδάφη με μεγαλύτερες αποδόσεις στα πρώτα. Σύμφωνα με τον Duke (1983) το φυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα εύρος pH από 4,2 ως 8,3. Η καλλιέργεια έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε μέτριας αλατότητας εδάφη καθώς σύμφωνα με πειράματα  των Francois et al. (1990)  εφαρμόζοντας νερό καθορισμένης αλατότητας κατέληξαν  ότι κρίσιμη τιμή αλάτων είναι τα 4,6 dS/m ενώ σύμφωνα με τους Curtis and Läuchli (1985) στην τελική απόδοση μπορεί να υπάρχουν απώλειες από 20 ως και 80% σε εδάφη που παρουσιάζουν υψηλή αλατότητα (7,8 και 14 dS/m αντίστοιχα). […]

6 Φεβρουαρίου 2014|Categories: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας|

Τεχνική καλλιέργειας Αραβόσιτου (Zea mays) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Αραβόσιτος (Zea mays) Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr Έδαφος Το ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη του φυτού είναι μέσης σύστασης, βαθύ με καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική συγκράτηση υγρασίας ενώ καλό είναι να αποφεύγονται συνεκτικά εδάφη (μη ανάπτυξη ρίζας) (Καραμάνος, 1999).  ΟιOlson and Sander (1988) αναφέρουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον 60 εκατοστά υποστρώματος με χώμα  για την ανάπτυξης της ρίζας δηλαδή μη πετρώδης υπόστρωμα (bedrock or gravel) σε λιγότερο από 60 cm. Ο du Plessis (2003) προσθέτει ότι το έδαφος πρέπει να έχει τέτοια υφή και στράγγιση ώστε να καταλαμβάνονται το 10 ως και 30% των πόρων του με αέρα. […]

4 Ιανουαρίου 2014|Categories: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας|

Τεχνική καλλιέργειας της Ελαιοκράμβης (Brassica napus) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr Έδαφος Το φυτό της ελαιοκράμβης δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε έδαφος για να αναπτυχτεί. Καλό είναι να συγκρατεί ποσοστό υγρασίας αλλά όχι υπερβολικό (Γαλανοπούλου- Σενδούκα, 2002). Αναφέρεται ότι μπορεί να αναπτυχθεί σε ποικιλία εδαφών από αμμώδη ως αργιλώδη ακόμα και ηφαιστιογενή εδάφη αρκεί να παρουσιάζουν καλή στράγγιση (Bayer CropScience, 2012 and Australian Government, 2008). Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης του φυτού είναι σε εδάφη που σχηματίζουν κρούστα διότι ο σπόρος είναι πολύ μικρός και δεν έχει την δυνατότητα να φυτρώσει (Kershaw, 1998).  Είναι φυτό ανθεκτικό σε ελαφρά αλκαλικά εδάφη με μέτρια περιεκτικότητα σε ασβέστιο (Αυγουλάς και άλλοι, 2001). […]

31 Δεκεμβρίου 2013|Categories: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας|

Τεχνική καλλιέργειας του Ηλίανθου (Helianthus annuus) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

 Ηλίανθος (Helianthus annuus) Αναγνωστόπουλος Δημήτρης , dvanagnosto@yahoo.gr   Σύμφωνα με τους Putman et al. (1990) το φυτό έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί  σε ποικίλα εδάφη. Ο ηλίανθος ωστόσο προτιμά ελαφριάς σύστασης εδάφη για να είναι εφικτή η διείσδυση της ρίζας (Γαλανοπούλου- Σενδούκα, 2002). Παραδοσιακά ο ηλίανθος καλλιεργούνταν σε εδάφη με ποσοστό αργίλου από 15% ως 50% ενώ πλέον προτιμούνται εδάφη με ποσοστό αργίλου κάτω του 20% (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2010). […]

31 Δεκεμβρίου 2013|Categories: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας|