­

Εφαρμογή υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για επεξεργασία, λίπανση και άρδευση σε ελαιώνες

Εφαρμογή υγρών αποβΛήτων ελΑΙΟτριβείων για επεξεργασία, λίπαΝση και Άρδευση σε ελαιώνεΣ (Ε.Λ.ΑΙΟ.Ν.Α.Σ.) Δρ. Ιωσήφ Εμμ. Καπελλάκης PhD, MSc, BSc(Hons), BEng Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ΥΑΕ) παράγονται κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την παραγωγή του ελαιολάδου. […]

19 Νοεμβρίου 2015|Categories: Δημοσιεύσεις|

Γενετική βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής στο πρόβατο της φυλής Χίου μέσω της χρησιμοποίησης σημειακού πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου στο γονίδιο ACAA2

Δημήτριος Λουκοβίτης, Γεωπόνος, MSc, PhD Η Προβατοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους κλάδους της Ελληνικής κτηνοτροφίας με τον αριθμό των απασχολούμενων οικογενειών να ανέρχεται σήμερα στις 260.500 περίπου. […]

9 Νοεμβρίου 2015|Categories: Δημοσιεύσεις|

Μοριακοί δείκτες με στόχο τη βελτίωση αναπαραγωγικών παραμέτρων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής φυλής Holstein

Μοριακοί δείκτες με στόχο τη βελτίωση αναπαραγωγικών παραμέτρων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής φυλής Holstein Δρ. Μαρία Αναστασιάδου και Δρ. Θεοδώρα Τσιλιγιάννη Οι αγελάδες της φυλής Holsteinεκτρέφονται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας λόγω της ιδιαίτερα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Tα επιτυχημένα μακροχρόνια προγράμματα γενετικής βελτίωσης συνέβαλαν στη βελτίωση των ζώων και στην μεγάλη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής, γεγονός που πριν από ορισμένα χρόνια θα φαινόταν ακατόρθωτο. […]

4 Νοεμβρίου 2015|Categories: Δημοσιεύσεις|

ΕΡΕΥΝΑ 2011: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ανθοκομία

[…]

8 Ιανουαρίου 2014|Categories: Δημοσιεύσεις|

Κηποτεχνική Διαμόρφωση Παραλίας με Μέριμνα για Εμποδιζόμενα Άτομα

  1.Εισαγωγή Επιλέχθηκε για αρχιτεκτονική-κηποτεχνική διαμόρφωση τμήμα της ακτής του Δήμου Περάματος το οποίο ορίζονταν ανάντη από τοιχίο σκυροδέματος και προβλήτα κάθετη στην ακτή (σχ.1).            Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι η εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου για ένα χρηστικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής (σχ. 2), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των ανθρώπων για χώρους ψυχαγωγίας και σωματικής δραστηριότητας αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς ατόμων με ειδικές ανάγκες. […]

5 Ιανουαρίου 2014|Categories: Δημοσιεύσεις|

Πειραματική καλλιέργεια φυτών με στόχο εφαρμογές για την προστασία του περιβάλλοντος

[…]

2 Ιανουαρίου 2014|Categories: Δημοσιεύσεις|

Αρθροποδοπανίδα σε πευκοδάση του Πολιχνίτου Λέσβου: εποχιακή διακύμανση

[…]

2 Ιανουαρίου 2014|Categories: Δημοσιεύσεις|