­

Η βιοποικιλότητα σε είδη ζώων στην Ελλάδα | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Η βιοποικιλότητα σε είδη ζώων στην Ελλάδα Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr   1.      Η κατάσταση στην Ελλάδα σε είδη Πουλιών Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα σε είδη πουλιών αφού παρουσιάζει σε ορισμένα είδη τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, έχει είδη που σε παγκόσμια κλίμακα θεωρούνται απειλούμενα και σπάνια. Ακόμα, η χώρα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή που φιλοξενεί ορισμένα είδη της Ασίας. Τέλος, σε αρκετά είδη παρουσιάζει τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της Ευρώπης ή των Βαλκανίων (Λεγάκις, 2010). […]

8 Φεβρουαρίου 2014|Categories: Προστασία Πανίδας|Tags: |

Η Ζωική Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  ΖΩΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr   1.      Εισαγωγή-Υφιστάμενη κατάσταση βιοποικιλότητας άγριων ειδών. Η  Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική βιοποικιλότητα σε άγρια πανίδα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγάλη ποικιλία σε είδη οφείλεται στα εξής χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο ελλαδικός χώρος (Νταφής etal., 1997): […]

8 Φεβρουαρίου 2014|Categories: Προστασία Πανίδας|Tags: |

Νομοθεσία προστασίας της πανίδας της Ελλάδας | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Νομοθεσία προστασίας της πανίδας της Ελλάδας Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr 1. Γενικά Στην Ελλάδα έχουν παρθεί μια σειρά από μέτρα που κύριο σκοπό έχουν την προστασία των ζωικών ειδών. Τα μέτρα αυτά έχουν προκύψει τόσο από νομοθεσία της χώρας με διατάγματα, αποφάσεις και νόμους αλλά και από διεθνείς νομοθεσία με συμβάσεις.  Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι οι εξής (Λεγάκις,2010): […]

31 Ιανουαρίου 2012|Categories: Προστασία Πανίδας|Tags: |