mandr 2

 

1.Εισαγωγή

Επιλέχθηκε για αρχιτεκτονική-κηποτεχνική διαμόρφωση τμήμα της ακτής του Δήμου Περάματος το οποίο ορίζονταν ανάντη από τοιχίο σκυροδέματος και προβλήτα κάθετη στην ακτή (σχ.1).           

Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι η εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου για ένα χρηστικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής (σχ. 2), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των ανθρώπων για χώρους ψυχαγωγίας και σωματικής δραστηριότητας αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

mandr 1

Σχήμα 1. Υφιστάμενη κατάσταση της προς διαμόρφωση παραλίας. Φωτογραφία Βόρεια του περιβάλλοντα χώρου παραλίας Περάματος

 

mandr 2

Σχήμα 2. Προτεινόμενη κηποτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

 

2. Εξοπλισμός και τοπιοκατασκευές

Ο κηποτεχνικός σχεδιασμός, περιλάμβανε την αναλυτική προδιαγραφή υλικών και εργασιών φύτευσης, εργασίες υποδομής διαμόρφωση επιφάνειας εδάφους, η αναγνώριση των συνθηκών περιβάλλοντος, εδαφοκλιματολογικών και καιρικών συνθηκών. Επίσης, η επιλογή των φυτών έγινε, εκμεταλλευόμενοι τα ευνοϊκά για κάθε είδος μικροπεριβάλλοντα και λαμβάνεται υπόψη  η ανάπτυξή τους σε παραθαλάσσιες περιοχές, με αντοχή στα μικροσταγονίδια της θάλασσας. Η σύνθεση έγινε είτε  με μεμονωμένες φυτεύσεις, είτε με μικρές ομάδες, ή ακόμα σε μίξη με τα είδη που υπάρχουν. Η κηποτεχνική διαμόρφωση έχει έντονο ελληνικό- μεσογειακό χαρακτήρα. Το χρώμα στα φυτά και ο ξεχωριστός σχεδιασμός αντιπροσωπεύουν το είδος του φυτού και δίνουν ζωντάνια στα σχέδια.

Οι προτεινόμενες εργασίες και τα λοιπά έργα, θα συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στην βελτίωση της περιοχής με όλα τα έργα που προβλέπονται άμεσα αλλά και στο μέλλον. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν και ένα κατάλληλο περιβάλλον που θα εξυπηρετεί την υπαίθρια ψυχαγωγία και άνετη κίνηση των πολιτών στο χώρο και συγχρόνως την προστασία και φύλαξη της περιοχής.

Συνεπώς, στοχεύουμε στην βελτίωση του οικοσυστήματος και των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων, τον έλεγχο της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, τη συγκράτηση των αερίων ρυπαντών, της αισθητικής βελτίωσης του τοπίου και τη ρύθμιση της υδατικής δίαιτας. Όπως καταλαβαίνουμε, το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η απόλαυση της φύσης και του τοπίου, εξυπηρετείται βασικά από το δίκτυο των μονοπατιών, καθώς και από το οδικό δίκτυο που σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διέρχονται από θέσεις με ενδιαφέροντα στοιχεία (γεωλογικοί σχηματισμοί, θέσεις παρατήρησης κτλ.) και από ποικιλία δομικών στοιχείων διαφόρων δραστηριοτήτων. Στις  θέσεις θέας με κατάλληλη διαμόρφωση εδάφους κατασκευάστηκαν ξύλινες κατασκευές από υλικά ειδικών προδιαγραφών, όπως παγκάκια, παιδικές κατασκευές, κιόσκι, πύργος ναυαγοσώστη, πλατφόρμα θαλάσσης, κάδοι απορριμάτων, διακοσμητικά στοιχεία νερού αλλά και βιοκλιματικής λειτουργίας ή φιλοξενίας όπως λουτρό πουλιών, θέσεις parking και φυτικά πλαίσια για επαφή των ανθρώπων με τη φύση (σχ.3).

Το δομικό σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές αναψυχής διαφόρων δραστηριοτήτων ανθρώπων κάθε ηλικίας. Κυρίως, με σεβασμό στα ανήλικα παιδιά, έγκυες γυναίκες αλλά και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όπως ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.τ.λ.. Οι περιορισμένοι χώροι ψυχαγωγίας που αντιμετωπίζουν, και τα προβλήματα χρήσης των χώρων στην πόλη, με την ελπίδα έναρξης του καλοκαιριού ως ανάγκη εκτόνωσης και γαλήνης, αξιολογήθηκαν στην κατασκευή λειτουργικών δομικών μέσων ψυχαγωγίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές όπως: παγκάκια, πύργο ναυαγοσώστη, κάδους ανακύκλωσης, φυτικό πλαίσιο με εποχιακά φυτά, κιόσκι, μια πολυκατασκευή παιδικής χαράς και μια ειδική κατασκευή πλατφόρμας με ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση για όλους. Θα ήταν εύλογο να αναφέρουμε ότι, η έλλειψη προσπέλασης των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες υπάρχει στις πόλεις μας και γενικά σε χώρους αναψυχής, όπου γενικά δεν εφαρμόζονται δυστυχώς οι αρχιτεκτονικοί και οικοδομικοί κανονισμοί για ΑΜΕΑ.

Οι Ελληνικές πόλεις και η ύπαιθρος είναι απροσπέλαστες στις περιορισμένες δυνατότητες των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Οι οποίοι, προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα και με ασφάλεια θα πρέπει να αρθούν όλα τα αρχιτεκτονικά, βιομηχανικά κ.ο.κ. εμπόδια που κάνουν αδύνατη και επικίνδυνη την κίνησή τους, όπως:

  • να αποκατασταθεί η προσπελασιμότητα των δρόμων, των πεζοδρομίων, των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων, των καταστημάτων κ.ο.κ.
  • να τροποποιηθεί ο αντισεισμικός και αντιπυρικός κανονισμός και να προβλεφθεί η προστασία τους δημόσιους χώρους καθώς και να δημιουργηθεί υπηρεσία για τη διάσωση και τη μεταστέγαση των ανθρώπων με αναπηρίες.
  • να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των μαζικών μεταφορών και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες μεταφορών, mini-van και ευρύχωρων ταξί.

 

mandr 3

Σχήμα 3. Προτεινόμενη κηποτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραλίας Περάματος

 

3.  Δημόσιοι χώροι για όλους

 

Αναφερόμενοι στα άτομα με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν τα κτίρια, δημόσια ή μη, και τους κοινόχρηστους χώρους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «εμποδιζόμενο άτομο». Ο όρος δηλώνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το άτομο από το λανθασμένο σχεδιασμό του χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος. Στην κατηγορία των «εμποδιζόμενων ατόμων» περιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, όσοι μεταφέρουν βάρη, τα άτομα που έχουν δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία κτλ.

Είναι φανερό ότι η αδυναμία πρόσβασης των εμποδιζομένων ατόμων στους δημόσιους χώρους, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, με σημαντικότερα απ’ όλα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι πέρα από την ιατρική αναπηρία υπάρχει και η κοινωνική πλευρά της αναπηρίας, δηλαδή ότι, κοινωνικοί και θεσμικοί περιορισμοί, μαζί με τα αρχιτεκτονικά εμπόδια, συντείνουν στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών, και γενικά στον εξοβελισμό των εμποδιζόμενων ατόμων από την ενεργή κοινωνία των πολιτών.

Παράλληλα, πρέπει να διακρίνουμε την «αρχιτεκτονική αναπηρία», παρουσιάζεται εκεί όπου υπάρχουν δομικά εμπόδια. Ένα προσβάσιμο περιβάλλον είναι ασφαλές και φιλικό για όλους και επιτρέπει την πραγματοποίηση της βασικής αποστολής των δημόσιων χώρων, δηλαδή το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας, με όρους συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης.

Πρότυπη προσβασιμότητα

Αναφέρεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική ως προς τα υφιστάμενα πρότυπα που σχετίζονται µε τεχνολογίες προσβασιμότητας, καθώς και στο ρόλο που αυτά έχουν επιτελέσει για τη θέσπιση προτύπων παγκόσμιας κλίμακας.

Τα πρότυπα αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα, καθώς και ουσιαστικό καταλύτη για τις νέες εμπορικές ευκαιρίες. Παρόλο που η παραγωγή και η εφαρμογή προτύπων γίνονται σε εθελοντική βάση, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών. Η έκδοση ευρωπαϊκών προτύπων για την προσβασιμότητα πρόκειται να συμβάλει στην καλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και κατά συνέπεια, θα προωθήσει την ανάπτυξη νέων αγορών, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

Για την επίτευξη της πρότυπης προσβασιμότητας σε χώρους σαν την παραλία που επιλέχθηκε για διαμόρφωση, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω κατασκευαστικές επιλογές.

Πλατφόρμα (Αρέα) με πιάτα μετάβασης.

Ειδική πλατφόρμα, με επιφάνεια κάτω από το νερό και ασφαλή προσπέλαση ΑΜΕΑ μαζί με τα καροτσάκια μεταφοράς(Σχ.6). Κατασκευασμένη με το ειδικό σκληρό ξύλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές οικοδομικού υλικού. Αποτελείται από μία ράμπα, πρώτο πιάτο εισόδου, πιάτα διαδρόμου δεξιά (δεύτερο) και αριστερά (τρίτο). Από αριστερά κατά την είσοδο φέρνει σκάλες με κλίση μέσα στο νερό και ράμπες δεξιά και αριστερά. Από δεξιά το πιάτο μετάβασης στα 12 μέτρα με ελάχιστη κλίση για εύκολη μεταφορά με τα κυλιόμενα καροτσάκια, κατά το τέταρτο πιάτο μεταφοράς δεξιά, υπάρχει κλίση 3-5% με σκοπό την πρόσβαση των ΑΜΕΑ με τη βοήθεια ειδικών αδιάβροχων καροτσιών.

Έπειτα, από την δεξιά μεριά της κατασκευής, ένα σταθερό μέρος δίνει την δυνατότητα σε όλους  να μπορούν να ψαρεύουν με ασφάλεια.

 

mandr 4

Σχήμα 4. Ράμπα μεταφοράς για ΑΜΕΑ, από την ιστοσελίδα www.Handicap.gr 

 

mandr 5

Σχήμα 5. Πιάτο μετάβασης για εύκολη και ασφαλή αλίευση, www.Handicap.gr.

 

mandr 6

Σχήμα 6. Πλατφόρμα μεταφοράς. Σχεδιασμός πλατφόρμας με πιάτα μετάβασης, Μανδραγού Ειρήνη.

 

Ειδικά οχήματα κίνησης

mandr 7

Σχήμα 7. Ειδικά αδιάβροχα καροτσάκια για την παραλία, με μεγάλες ρόδες εύκολης προσπέλασης, (internet, www.Handicap.gr)

 

mandr 8

Σχήμα 8. Ειδικά αδιάβροχα καροτσάκια για την παραλία, με μεγάλες ρόδες εύκολης προσπέλασης, (internet, Handicap.gr).

 

Μανδραγού Ειρήνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ