Τεχνική Καλλιέργειας για το Ινώδες Σόργο (Sorghum Bicolor) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Αγρότης- Γεωπόνος  Π.Ε. MSc Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & MSc Νέα επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη Email: dvanagnosto@yahoo.gr 1.     Έδαφος To σόργο έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε πλήθος εδαφών [...]

  • Avena Sativa

Τεχνική καλλιέργειας Βρώμης (Avena Sativa) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

Τεχνική καλλιέργειας Βρώμης (AvenaSativa) Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας Email: dvanagnosto@yahoo.gr 1.Έδαφος Η βρώμη ως κύριο παράγοντα προσαρμογής στο έδαφος έχει την ικανότητα στράγγισης έτσι καταλήγουμε σε εδάφη αργιλοπηλώδη και πηλώδη (Αυγουλάς και άλλοι, 2001). […]

  • pisum-sativum

Τεχνική Καλλιέργειας για το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι (PisumSativum) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Τεχνική Καλλιέργειας για το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι (Pisum Sativum)   Αναγνωστόπουλος Β. Δημήτρης, Αγρότης-Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας                      email: dvanagnosto@yahoo.gr   1.ΕΔΑΦΟΣ Το μπιζέλι μπορεί να προσαρμοστεί σε ποικιλία εδαφών, ωστόσο προτιμά τα γόνιμα αργιλοπηλώδη με πολύ καλή στράγγιση με pH 5,6 -7,5 (Αυγουλάς et al, 2001 and Pavek, 2012). Ωστόσο καλό θα ήταν οι τιμές του pH να περιορίζονται κάτω του 7, ο λόγος είναι ότι σε συνθήκες οξύτητας άνω του 7 το Mn είναι σε έλλειψη στο έδαφος (Μήτσιος, 2004). […]

  • VICIA SATIVA

Τεχνική καλλιέργειας Βίκου (Vicia sativa) | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

Βίκος (Vicia sativa) Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr 1.ΕΔΑΦΟΣ Ο βίκος είναι φυτό  που προτιμά εδάφη που στραγγίζουν καλά, μέσης γονιμότητας με pH 6.0-7.0 (Παπακώστα-Τασοπουλου, 2005). Το φυτό δεν αντιδρά θετικά σε υψηλής γονιμότητας εδάφη αν προορισμός μας είναι η παραγωγή καρπού ενώ το αντίθετο συμβαίνει αν επιζητάμε απόδοση σε βιομάζα (Αυγουλάς και άλλοι, 2001). […]

  • kiboko

Σύστημα συγκαλλιέργειας καλαμποκιού με φασόλι | του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου

  Σύστημα συγκαλλιέργειας καλαμποκιού με φασόλι Δημήτρης Β. Αναγνωστόπουλος, Γεωπόνος Παν. Θεσσαλίας, dvanagnosto@yahoo.gr Εισαγωγή Ένας αποτελεσματικός τρόπος εκμετάλλευσης του αγρού είναι η συγκαλλιέργεια για την επίτευξη υψηλότερων εισοδημάτων αλλά και για την εξασφάλιση μικρότερου ρίσκου από ενδεχόμενο ζημίας μιας καλλιέργειας.  Ένα δοκιμασμένο σύστημα είναι του φασολιού με το καλαμπόκι, από την μία το καλαμπόκι χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος υποστήριξης ενώ το φασόλι ως ένας φορέας αζωτούχας λίπανσης για το καλαμπόκι. Η σκίαση που προσφέρουν και τα δύο είναι αποτελεσματική απέναντι στα ζιζάνια ενώ και τα δύο αποτελούν ένα ανθεκτικότερο σύστημα απέναντι σε εχθρούς και ασθένειες. […]